Paráid Fhíorúil 2021

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag obair i gcomhar le Féile Cartún na Gaillimhe agus leis an Scannán Earthbound i mbliana chun mórshiúl an-speisialta agus difriúil a chur ar fáil do gach duine.

Táimid ag iarraidh ort pictiúr a tharraingt de dhuine nó rud aisteach iontach ar mhaith leat féin a fheiceáíl i Mórshiúl Lá Fhéile Pádraig – cibé tú féin, comharsa leat, Naomh Pádraig féin nó ailigéadar breac corcra – tarraing ar pháipéar é, tóg grianghraf de agus seol chugainn é. Agus inis dúínn an fáth ar tharraing tú an pictiúr áirithe seo!

Ansin cuirfimid mórshiúl beoite le chéile ina mbeidh na carachtair go léir a fhaighimid i bpictiúir. Mórshiúl mór craiceáilte a bheidh ann – tá súil againn go n-aimseoidh tú do charachtar féin sa chíor thuathail! 

Caithfidh iontrálacha a bheith istigh ar an 1 Márta agus sruthófar an físeán beo ar an 17 Márta.

Sonraí Tuismitheora
Ionas gur féidir linn na sonraí a sheiceáil le duine fásta
Más cuid d’iontráil scoile é seo, inis dúinn!
D’iontráil
Uaslódáil do chomhad agus inis dúinn beagán fút féin.
Inis dúinn faoin rud a tharraing tú agus an fáth ar roghnaigh tú é seo a tharraingt don mhórshiúl.
Comhaontú
Is ionann an ticbhosca thíos a thiceáil agus deimhniú go bhfuil cead againn an iontráil seo a úsáid i gcomhthionscadal beochana, i bhfoirm chlóite agus i dtaispeántas poiblí. Ní fhoilseofar ach an íomhá féin, agus céadainm agus aois an ealaíontóra. Coinnítear gach eolas eile chun ceadanna a fhíorú agus le scéala a chur chuig ealaíontóirí faoi ócáidí a bheidh ag tarlú amach anseo.